Företaget

bild_foretagetWALEGO är en sammanslagning av Ekenäs Legosvets AB och Walléns AB.

Fusionen skedde hösten 2007 och i juni 2008 flyttade företagen in i gemensamma nybyggda lokaler på Forngatan i Ekenässjön.

WALEGO ägs idag av Lars Jonsson.

Företaget har historiskt haft ett tätt samarbete med Hydro Extrusion Sweden AB men
jobbar idag även till Profilgruppen  Extrusions och Hydal Aluminium profiler
Vi bearbetar aluminiumprofiler till deras slutkunder inom områden som byggsystem, lastbilar, entreprenadmaskiner, båtar, butiksinredning, handikappsutrustning etc.

Affärsstrategin är att erbjuda effektiv och flexibel bearbetning/vidareförädling av aluminiumprofiler, för att tillfredsställa kundens behov.

Walego är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015 men har även inarbetade rutiner för kvalitetssäkring enligt fordonsindustrins krav.