Kapning

bild_kapning

  • Manuella aluminiumkapar anpassade för profiler upp till 400×100 mm
  • Automatkapning av mindre/tunnväggiga profiler med möjlighet till kostnadseffektiv kapning av flera profiler
  • Automatkapning av grövre profiler med höga ytkrav på kapsnitt

Maskinförteckning

  • Automat – klingdiameter 650
  • Automat – klingdiameter 400
  • Automat – planmagasin
  • Manuell enkel (3 st)
  • Manuell dubbel – tiltbar 45° i två riktningar alt. max 400×100 vid rakt kapsnitt
  • Manuell dubbel – tiltbar 45° i två riktningar alt. max 350×100 vid rakt kapsnitt