07 jan

Walego bygger ut!

Walego utbyggnad”För att effektivisera verksamheten när det gäller packning samt montering som kräver större arbetsytor, överskådlig struktur och lagerplatser för tillbehör. Behövde vi bygga ut”

Mikael Laine VD